Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Asystentura

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.
Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.
Efektem jest odzyskanie przez osoby przyjmujące role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.
Wsparciem dla asystentów rodzinnych jest Zespół ds. Asysty Rodzinnej, w skład którego wchodzą w miarę potrzeb:
1.    Asystenci rodziny .
2.    Główny specjalista pracy socjalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy.
3.    Główny specjalista pracy socjalnej w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.
4.    Kierownik sekcji w zakresie zaburzeń psychicznych.
5.    Pracownik socjalny (rejonowy).
6.    Psycholog.

Cele Zespołu:
- realizacja zadań Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną
- opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie
- wspieranie rodziny w rozwiązywaniu różnorodnych problemów
- wspieranie asystentów rodziny w pracy w środowisku
- zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród asystentów
- współpraca z instytucjami oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychospołecznych, wychowawczych
- wspieranie aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania społecznego
- współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
- sporządzenie na wniosek Sądu opinii o rodzinach
- wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie efektów własnych osiągnięć, budowanie postawy aktywnej
- prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz, i przygotowywanie informacji z zakresu realizowanych zadań.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa