Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Zespół ds. Wywiadów Środowiskowych (Rodzinnych) i Pracy Administracyjnej

Dział Pracowników Socjalnych
Po kierownika : mgr Anna Łata
Tel. 41 386 18-28 wew 47
Pokój Nr 20a

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Działamy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z póź. zm.). Osoby będące w trudnej sytuacji, osobiście lub za pośrednictwem innych osób mogą zgłaszać się do Ośrodka.
    Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tej pomocy w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Każdy zgłaszający się, otrzymuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia, wydaną w formie pisemnej.

Wysokość przyznawanych świadczeń zależy nie tylko od indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się, ale również od możliwości finansowych Ośrodka.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w pokojach : 12,13,14,19,21.
Każdy z pracowników pracuje w przydzielonym rejonie opiekuńczym:

Lp

Pracownik            

Teren miasta

Teren wsi

 

1.

Małgorzata Hajek Jackowska

Jeżewskiego
Dębowa
Górna
Topolowa
Klonowa
Lipowa
Browarna
Sienkiewicza
Konopnickiej
Krasińskiego
Mickiewicza
Słowackiego
Dr Sędka
Jasionka
22 Przemysłowa
Wł. Reymonta
Kolejowa
Cicha  
Spokojna
Nowa
M. Reja
Słodowa
Klasztorna
Zamoście
Wilanowska
Spółdzielcza
Osiedlowa
Kadłubka
Wspólna
Brzeźnica
Konarskiego
Gozna
Mnichów
 

2.

Małgorzata Nawrot

B. Krzywoustego
Dojazd
Warsztatowa  
Dygasińskiego

Wólka
Jasionna
Potok Wielki
 

3.

Skrzypiec Ewa

Przypkowskiego
Bajkowa
Jaśminowa
Kwiatowa
Słowiańska
Wesoła
Partyzantów

Książe Skroniów
Skroniów
Mały Prząsław
Łączyn

 

4

Krawczyk Agnieszka

Mieszka I

Wolica
Wygoda
Brus

 

5.

Barbara  Szałas

Pińczowska
Krzywa
Kilińskiego
Cmentarna  
Zielona
Osiedle Górki Grabowskie
Ogrodowa
Rakowska
Brzozowa
Polna
Jana Pawła II
Łysaków I
Łysaków II
Łysaków III
Ludwinów
Zagaje
Węgleniec  
Sudół
 

6.

Osińska Monika

B. Chrobrego
Dmowskiego
Daszyńskiego
Podchojny
Chorzewa
Lasków
Borki
 

7.

Marta Klich

11 Listopada
Kacpra Niemirskiego
Sportowa
Krótka
Prosta
Gądzio-Kosa
Strażacka
Prosta (dawniej dr Kwarty)
Kościelna
Małogoska
Okrężna
Parkowa
Spacerowa
Brynica
Cierno Zaszosie
Przysów
Prząsław

 

8.

Danuta Musiał

A. Krajowej
Blokowa
Okrzei
Ignacówka
Podlaszcze
Wilanów

 

9.

Katarzyna Jarek

Pl.T.Kościuszki
Duh Imbora
Walerona
Sadowa
Słoneczna
Kopernika
Żeromskiego
Murawiec
Wiosenna
Wiejska
Kielecka
Potok Mały
Borów
Diament

 

10.

Beata Łoboda

Św. Barbary
3 Maja
Piastowska
Torowa
Piaski                               

 

 11. Agnieszka Soboń  Głowackiego
Kurka Halnego
Artymiaka
Piłsudskiego
Szansa
Karczewskiego
Sobieskiego
Bat.Chłopskich
Czarnocice
Niebyła
Kulczyzna
Raków
Cegła
Kopaniny
Chwaścice
Lścin

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa