Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie.    

Dom posiada 40 miejsc dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku                                

w godz. od 7.30. do15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Dzienny Dom „Senior+” oferuje: usługi socjalne (w tym zapewnienie obiadu), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii , zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapię zajęciową.                                            

W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych a także realizowania własnych pasji i zainteresowań.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr XIX/161/19 z dnia 30.12.2019 r.

Przyznanie świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez kandydata wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” powinny złożyć wypełniony :

Zasady działalności Dziennego Domu „Senior+” określa Regulamin działalności Dziennego Domu "Sernior+"

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka przy ul. 11 Listopada 113b lub pod numerami telefonów: 41/386-18-28 oraz 505-022-340

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa