Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z problemami zdrowia psychicznego, realizowane w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej i Rozporządzenia MPS z 22.09.2005r.
Przy udzielaniu tej formy pomocy podstawą do przyznania świadczenia jest
sytuacja zdrowotna osoby i związane z tym trudności - a nie sytuacja materialna
. Dochód natomiast wpływa na poziom odpłatności za świadczone usługi. Do przyznania usług konieczna jest zgoda osoby zainteresowanej
i dokument potwierdzający leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Pomoc w ramach usług specjalistycznych bywa bardzo różnorodna i jest dostosowana do potrzeb osoby korzystającej. Może obejmować m.in.:
- pomoc w kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego i ogólnego,
- pomoc higieniczną,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych ze stanem zdrowia,
- pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
- wsparcie psychologa oraz lekarza psychiatry,
- poradnictwo,
- poprawę - na ile to możliwe jakości życia osób chorujących.  
Członkowie rodzin osób chorujących także mogą liczyć na poradnictwo
i wsparcie. Dzięki tej formie pomocy osoby z problemami zdrowia psychicznego uzyskują pomoc w życiu codziennym a także wsparcie
w pokonywaniu własnych słabości i trudności.

Pracownicy, którzy świadczą tę pomoc docierają do domów osób potrzebujących na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
Specjalistyczne usługi realizowane są przez: przeszkolone pielęgniarki, terapeutę, pracownika socjalnego, psychologa, lekarza psychiatrę - wszyscy pracownicy sekcji mają przygotowanie i doświadczenie w pracy
z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 41 – 38-641-95 lub osobiście
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokojach nr 22 i 23.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa