Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Materiały informacyjne dotyczące przemocy

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

RODZAJE PRZEMOCY:

 1. PRZEMOC FIZYCZNA- są to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np.:

-  Popychanie,

-  Odpychanie

-  Obezwładnianie

-  Przytrzymywanie

-  Policzkowanie

-  Szczypanie

-  Kopanie

-  Duszenie

-  Bicie otwartą ręką i pięściami

-  Bicie przedmiotami

-  Ciskanie w kogoś przedmiotami

-  Parzenie

-  Polewanie substancjami żrącymi

-  Użycie broni

-  Porzucenie w niebezpiecznej okolicy

-  Nieudzielenie koniecznej pomocy

 1. PRZEMOC PSYCHICZNA- prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez:

ü         Wyśmiewanie (poglądów, religii, pochodzenia)

ü         Poniżanie

ü         Upokarzanie

ü         Karanie poprzez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku

ü         Wmawianie choroby psychicznej

ü         Domaganie się posłuszeństwa

ü         Ograniczenie snu i pożywienia

ü         Zawstydzanie

ü         Narzucanie własnych poglądów

ü         Ciągłe krytykowanie

ü         Kontrolowanie

ü         Ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi

ü         Stosowanie gróźb

ü         Szantażowanie

 1. PRZEMOC SEKSUALNA- wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych osoby stosującej przemoc poprzez:

-  Wymuszanie pożycia seksualnego

-  Nieakceptowane pieszczoty i praktyki seksualne

-  Sadystyczne formy współżycia

-  Seks z osobami trzecimi

-  Demonstrowanie zazdrości

-  Krytyka zachowań seksualnych

 1. PRZEMOC EKONOMICZNA- prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od osoby stosującej przemoc:

-  Odbieranie zarobionych pieniędzy

-  Uniemożliwianie podjęcia pracy

-  Okradanie

-  Niezaspokajanie potrzeb materialnych rodziny

-  Zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka

JEŚLI DOŚWIADCZASZ LUB JESTEŚ ŚWIADKIEM STOSOWANIA KTÓREGOKOLWIEK Z RODZAJÓW PRZEMOCY SKORZYSTAJ   Z POMOCY !

ZADZWOŃ LUB ZGŁOŚ SIĘ:

v        KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Jędrzejów, ulica 11 Listopada 78 (całą dobę)

tel: 41/ 386-02-05, 997 lub 112

v        PROKURATURA REJONOWA

Jędrzejów, Aleja Piłsudskiego 1 (w godzinach od 7:45 do 15:45)

           tel: 41/380-23-20

v          SĄD REJONOWY

Jędrzejów, ulica 11 Listopada 74 (w godzinach: poniedziałek- 8:45-16:45, wtorek-piątek- 7:45-15:45)

tel: 41/ 386-14-41

v          OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Jędrzejów, ulica 11 Listopada 113 b (w godzinach 7:30-15:30)

tel: 41/386-18-28 lub 606-410-135

v        POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Jędrzejów, ulica Okrzei 49 b (w godzinach: poniedziałek- 7:30-16:30,  wtorek- czwartek- 7:30-15:30, piątek- 7:30-14:30)

tel: 41/ 386-36-00

v        GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Jędrzejów, ulica 11 Listopada 26 (Budynek Przychodni Rejonowej Nr 1, II piętro, pokój nr 17) dyżury: pierwsza i trzecia środa miesiąca w godzinach 15:00-18:00

v      OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY ,,NIEBIESKA LINIA’’

tel: 0 801-12-00-02

v        TELEFON ZAUFANIA

całodobowy, anonimowy, bezpłatny

tel: 95-13

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY I CZUJESZ SIĘ ZAGROŻONA/Y MASZ MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU DO:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny)
 • Policji (np. dzielnicowy)
 • Służby zdrowia (pielęgniarka, lekarz)
 • Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Oświaty (dyrektor, pedagog, psycholog, nauczyciel)

Posiadając informację, że w Twojej rodzinie może dochodzić do przemocy przedstawiciele tych instytucji mają obowiązek wszcząć procedurę ,,NIEBIESKIE KARTY’’.

W związku z toczącą się procedurą ,,Niebieskie Karty’’ odbywają się spotkania grup roboczychz udziałem przedstawicieli różnych instytucji. Na takie spotkania wzywana jest osoba dotknięta przemocą oraz w innym terminie osoba podejrzana o stosowanie przemocy.

Podczas spotkań grup roboczych specjaliści udzielają szeroko rozumianego wsparcia       i wspólnie opracowują indywidualny plan pomocy. Może to obejmować:

 • pracę socjalną,
 • spotkania z prawnikiem,
 • konsultacje z psychologiem,
 • udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy,
 • mobilizowanie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy do udziału w Programie Korekcyjno- Edukacyjnym,
 • skierowanie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zajęcie stanowiska w sprawie leczenia odwykowego osoby podejrzanej o stosowanie przemocy,
 • w określonych prawem przypadkach zawiadomienie Prokuratury                                      o możliwości popełnienia przestępstwa, ustanowienie zakazu kontaktu, zbliżania się czy nakaz eksmisji.
 • interwencje Policji lub zatrzymanie,
 • zastosowanie zakazu zbliżania się,
 • nakaz opuszczenia mieszkania wydany przez sąd lub prokuraturę,
 • zasądzenie odszkodowania na rzecz osoby doznającej przemocy,
 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

PAMIĘTAJ, ŻE OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC NIE JEST BEZKARNA!!! ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ GROZI KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI OD 3 MIESIĘCY DO 5 LAT !!!

Konsekwencje jakie może ponieść osoba stosująca przemoc:

                                    

TEST AUTODIAGNOSTYCZNY

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania i zobacz czy nie jesteś narażona/y na przemoc:

 1. Czy czujesz się upokarzana/y przez kogoś bliskiego na osobności lub w obecności innych?
 1. Czy czujesz, że nie wolno Ci podejmować decyzji na własny temat?
 2. Czy zdarza się, że ktoś bliski Cię popycha, szturcha, bije lub dotyka w sposób, jakiego nie chcesz?
 3. Czy czujesz się obwiniana/y za zachowania bliskiej Ci osoby?
 4. Czy czujesz się kontrolowana/y w związku/w rodzinie?
 5. Czy boisz się kogoś z Twoich bliskich?
 6. Czy wierzysz, że jeśli Ty się zmienisz, ktoś bliski zmieni swoje zachowanie?
 7. Czy ktoś bliski zabiera Ci pieniądze, każde o nie prosić lub kontroluje wszystkie Twoje wydatki?
 8. Czy jesteś zmuszana/y do zachowań seksualnych, na które nie masz ochoty?
 9. Czy ktoś bliski kiedykolwiek Ci groził?

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na którekolwiek z powyższych pytań, możesz doświadczać przemocy.

PAMIĘTAJ !

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ZAWSZE KTOŚ MOŻE CI POMÓC !

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa