Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Zakończony nabór projekt „Żyjmy lepiej”

15.10.2014r.

Informujemy, że zakończono nabór uczestników na warsztaty umiejętności społecznych
w ramach  projektu „Żyjmy lepiej”. Do warsztatu przystąpiło 20 osób z terenu miasta  i gminy Jędrzejów. Warsztaty rozpoczęto 15 października 2014r., kolejne spotkania zaplanowano na 16, 22,23 i 29 października 2014r.

Regulamin Naboru Uczestników do Programu Żyjmy Lepiej

REGULAMIN

Żyjmy lepiej - kolejne działanie

Kolejnym działaniem w ramach projektu „Żyjmy lepiej” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie  są warsztaty z psychologiem, które zaplanowano na m-c październik.  Adresatami warsztatów są osoby dorosłe, które :
- są mieszkańcami miasta i gminy Jędrzejów,
- są pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego,
- są zainteresowane atrakcyjnym szkoleniem, dzięki któremu będą mogły udoskonalić swoje umiejętności społeczne przydatne w życiu każdego człowieka.

Oferujemy ciekawe szkolenie warsztatowe, dowóz na zajęcia, posiłek oraz miłą, przyjazną atmosferę. Na zakończenie dla każdego uczestnika przewidziany prezent – niespodzianka. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, nabór prowadzony będzie wg Regulaminu Naboru Projektu.

Osoby chętne na warsztaty proszone są o zgłaszanie się do siedziby OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY UL. 11 LISTOPADA 113B
POKÓJ 22
OSOBY KOORDYNUJACE: AGNIESZKA DERSZNIAK, JOLANTA PAZERA lub telefonicznie pod nr 41-386-41-95.

Zaproszenie - Festyn Żyjmy Lepiej

Żyjmy lepiej

„Żyjmy lepiej”
propozycja na problemy

                   Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie realizuje zadania na rzecz osób
z problemami zdrowia psychicznego - mieszkańców naszego miasta i gminy. Poszukując rozwiązań na rozszerzenie oferty pomocowej przystępuje od kilku już lat do konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
W bieżącym roku także opracowano wniosek na ten konkurs. W połowie czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie
i ogłoszono listę rankingową wnioskodawców, których projekty spełniły wszystkie kryteria i uzyskały dofinansowanie. Gmina Jędrzejów jest jednym z 56 podmiotów w Polsce, które wyłoniono
w ramach konkursu i którym przyznano dotację.

Projekt naszej gminy nosi tytuł „Żyjmy lepiej” i będzie realizowany przez jędrzejowski Ośrodek Pomocy.
W projekcie przewidziano m.in.:
- działania dla osób z problemami zdrowia psychicznego (poradnictwo,atrakcyjne zajęcia warsztatowe
z niespodzianką),
- działanie dla osób w kryzysie emocjonalnym oraz dla członków rodzin, w których występuje problem natury psychicznej
(poradnictwo w Punkcie pomocy kryzysowej),
- działanie dla pracowników zajmujących się tą problematyką ( szkolenie).
Pierwsze działanie ruszy w sierpniu br. po podpisaniu umowy z ministerstwem i będzie to otwarcie Punktu pomocy kryzysowej - szczegóły dot. siedziby i funkcjonowania Punktu oraz wszystkie inne informacje dot. projektu będą umieszczane na naszej stronie internetowej – zachęcamy do odwiedzania naszej strony.
Działania projektowe zaplanowano do końca br.
Projekt „Żyjmy lepiej” wpisuje się w realizację założeń „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 -2015r.Gmina Jędrzejów.”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać informację w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 113b ( I piętro, pokój nr 22) lub telefonicznie 41-386 – 41 -95. Pracownicy bezpośrednio związani z projektem to: Jolanta Pazera oraz Agnieszka Derszniak.  


 

Informujemy, że od sierpnia br. w ramach projektu „Żyjmy lepiej” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działa Punkt pomocy kryzysowej.
Punkt pomocy kryzysowej oferuje poradnictwo mieszkańcom gminy Jędrzejów – jest to
pomoc dla osób, które doświadczają kryzysu emocjonalnego lub potrzebują wsparcia  
w związku z problemami zdrowia psychicznego. Po poradę i wsparcie mogą zgłaszać się sami zainteresowani, jak też członkowie rodzin, w których występuje problem zdrowia psychicznego.

Siedziba Punktu   - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 113b, na parterze.
Osoby koordynujące: Pazera Jolanta, Derszniak Agnieszka, tel.41-386-18-28
lub 41-386-41-95.

W ramach Punktu bezpłatnie dyżuruje psycholog, który:
- udziela konsultacji i porad psychologicznych,
- świadczy poradnictwo w zakresie zgłaszanych problemów,
- udziela wsparcia o charakterze psychologicznym,
- informuje o miejscach, gdzie można uzyskać fachową, specjalistyczną pomoc.

Najbliższe dyżury w m-cu grudniu:

03.12.2014r. (15.30 - 18.00)
10.12.2014r. (15.30 - 18.00)
17.12.2014r. (15.30 - 18.00)
23.12.2014r.  (15.30 - 18.00)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa