Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub ,
2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub,
3. orzeczenie sądu w przypadku, gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.                                                    
Wysokość dodatku:
193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci ,
283,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 566,00 zł na wszystkie dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa