Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Protokół z wyboru ofert na: Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I.   Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w tym dla 2 osób przez
     12 miesięcy, 2 osób przez 6 miesięcy oraz 2 osób przez 3 miesiące
z terenu Gminy Jędrzejów,
     które spełniają łącznie następujące warunki:

   a)   posiadają status bezdomnego,

   b)   mają ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Jędrzejów,

   c)   występuje konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia ( w oparciu
        o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

II. Świadczenie usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla 1 osoby bezdomnej
     przez 12 miesięcy oraz 1 osoby bezdomnej przez 6 miesięcy
, z terenu Gminy Jędrzejów,
     które spełniają łącznie następujące warunki:

   a)   posiadają status bezdomnego,

b) mają ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Jędrzejów,

   c)   występuje konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia w schronisku dla osób
         bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

 

Protokół

Rozeznanie rynku na dostawę bonów żywieniowych dla podopiecznych Ośrodka

ROZEZNANIE RYNKU

ZALĄCZNIK NR1

Wykonawcy mogą przesyłać oferty również drogą elektroniczną na adres e-mail: ikrol@opsjedrzejów.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa