Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Żyjmy lepiej II - podsumowanie

mpips_zyjmy2_m.jpg

                                    Podsumowania w Ośrodku Pomocy Społecznej

W Ośrodku Pomocy Społecznej dobiega końca realizacja projektu „Żyjmy lepiej II” dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. „Żyjmy lepiej II” jest

projektem gminy Jędrzejów, który został wysłany na konkurs w ramach dużego, ogólnopolskiego programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
Projekt naszej gminy został bardzo pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.
Godne podkreślenia jest to, że to kolejny, ósmy już raz, kiedy jędrzejowski projekt uzyskuje dotację z MPiPS. Tegoroczny jest kontynuacją działań z 2014r., powstał w odpowiedzi na potrzeby i doświadczenia, jakie pojawiły się podczas ubiegłorocznej edycji. Realizowany był w okresie sierpień 2015r. – grudzień 2015r.
Myślą przewodnią projektu jest wspieranie środowisk, których problem zdrowia psychicznego dotyka osobiście, rodzinnie lub zawodowo. Działania skierowane były więc zarówno do osób z problemami zdrowia psychicznego, jak i do ich otoczenia czyli członków rodzin i pracowników zaangażowanych w pomoc. Wszystkie działania adresowano do mieszkańców miasta i gminy Jędrzejów, dla korzystających były one bezpłatne.
                                                       W ramach projektu:

1. Zorganizowano w siedzibie Ośrodka Punkt Pomocy Kryzysowej, w którym raz

w tygodniu przyjmował doświadczony psycholog. Z porad i konsultacji Punktu korzystały zarówno osoby z problemami, jak też członkowie ich rodzin. Zrealizowano 50 godzin dyżurów, udzielono 40 konsultacji, z których skorzystało 35 osób, w tym 31 K i 4 M.
Dużym atutem Punktu – wg samych korzystających – były popołudniowe godziny jego funkcjonowania, co pozwalało skorzystać z tej pomocy także osobom pracującym. Ponadto, Punkt umiejscowiony był na parterze, była możliwość skorzystania z podjazdu, aby umożliwić skorzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo.
2. Przeprowadzono warsztaty umiejętności społecznych dla osób potrzebujących, które prowadził psycholog kliniczny.
Warsztat liczył 16 godzin dydaktycznych podzielonych na cztery dni szkoleniowe. Dla zapewnienia optymalnych warunków zajęcia odbywały się w dwóch grupach, udział w nich wzięło łącznie 20 osób.

Były to osoby, które pomimo swoich problemów zdrowotnych znalazły w sobie chęć
i motywację do pracy nad sobą. Warsztaty nastawione były na to, aby wzmocnić dobre strony uczestników a popracować nad słabszymi. Były też okazją do uczenia się sposobów przezwyciężania własnych ograniczeń, do uczenia się relaksu i pokonywania stresu. Jedna
z uczestniczek ujęła to w ten sposób: „ te warsztaty pokazały mi, jak radzić sobie
z trudnościami, których dostarcza codzienne życie”. Mały upominek na koniec był miłym akcentem i docenieniem zaangażowania uczestników.
Ponadto, podczas zajęć uczestnicy mieli zapewniony catering i dowóz na zajęcia, co dla beneficjentów z terenów wiejskich było bardzo istotne, wręcz nieodzowne aby móc skorzystać z oferty projektu.
Zakończeniem całego cyklu warsztatów był wspólny wyjazd do Centrum Handlowego
w Kielcach i kina. Beneficjenci mieli okazję pobyć razem w innej, niż dotychczas atmosferze, zrelaksować się w kinie oraz przećwiczyć w praktyce zdobyte na warsztatach umiejętności.

3. We wrześniu odbyła się duża impreza integracyjna pod hasłem „Bliżej siebie” (wrażenia z tej imprezy opisywaliśmy na łamach Gazety w numerze wrześniowym). Była to impreza wyjazdowa – odbyła się w Lisowie k/Morawicy w gospodarstwie agroturystycznym „Leśne Zacisze”. Gospodarzem spotkania był jędrzejowski Środowiskowy Dom Samopomocy, patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Jędrzejowa a patronat medialny „Gazeta Jędrzejowska”. W spotkaniu udział wzięło kilka placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, które na co dzień pomagają osobom z problemami zdrowia psychicznego. Łącznie 200 osób. Wszystkie placówki zaprezentowały swoją działalność pomocową poprzez program artystyczny lub poprzez inny środek przekazu. Dla uczestników była to też świetna okazja do bliższego poznania się, spędzenia czasu, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. Myślą przewodnią imprezy było – jak wskazuje hasło spotkania – stworzenie warunków do bycia bliżej siebie, swoich przeżyć i emocji, jak również bliżej siebie wzajemnie, człowiek
z człowiekiem. Osoby z problemami zobaczyły siebie i swoje możliwości w innym wymiarze, spostrzegły, że choroba nie musi być ograniczeniem i że warto przełamywać obawy
i realizować swoje zainteresowania. Organizatorzy zadbali też o aktywność fizyczną – przygotowano niespodzianki w postaci zwiedzania zwierzyńca i przejazdu wozem po okolicy. Czas wypełniony był więc różnymi rodzajami aktywności. Było to też spotkanie, podczas którego integracja nabrała szczególnego wymiaru - spotkało się kilka środowisk zaangażowanych w promowanie zdrowia psychicznego: osoby z problemami zdrowia psychicznego, osoby z ich otoczenia oraz pracownicy instytucji zaangażowanych
w ochronę zdrowia psychicznego. A wszystko to w ciepłej, pełnej akceptacji atmosferze
i pięknej scenerii sosnowego lasu.

4. Zorganizowano dwudniowe szkolenie tematyczne nt. „Zaburzenia psychiczne jako kryzys i wyzwanie dla jednostki, rodziny i środowiska”. Szkolenie skierowane było do pracowników instytucji z terenu miasta i gminy Jędrzejów działających w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. Udział w nim wzięło 40 osób, a byli to przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, jędrzejowskich szkół podstawowych i gimnazjów, policji, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Gminnego Zespołu ds. wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Tematyka, jak i zakres szkolenia uwzględniał specyfikę i potrzeby wszystkich uczestników. Szkolenie pokazało, jak ważną kwestią jest ustawiczna edukacja i kompleksowe podejście do problemu dbania o kondycję psychiczną mieszkańców naszej gminy. Było też okazją do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń, budowania kanałów komunikacji
i współpracy pomiędzy instytucjami.

Łącznie z działań projektu „Żyjmy lepiej II” w okresie sierpień – grudzień 2015r. skorzystało: - 95 osób (mieszkańców miasta i gminy Jędrzejów). W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 200 osób i miała ona szerszy, ponadlokalny charakter.

Żyjmy lepiej II - działania projektowe dobiegają końca

Działania projektowe dobiegają końca

Dobiegają końca zaplanowane w ramach projektu „Żyjmy lepiej II” działania:

  • W dniach 3- 4 listopada w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się szkolenie tematyczne „Zaburzenia psychiczne jako kryzys i wyzwanie dla jednostki, rodziny i środowiska”. Szkolenie skierowane było do pracowników instytucji z terenu miasta i gminy Jędrzejów działających w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego.W szkoleniu tym udział wzięło 40 osób, a byli to przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, jędrzejowskich szkół podstawowych i gimnazjów, policji, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Gminnego Zespołu ds. wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy.
    Szkolenie pokazało, jak ważną kwestią jest ustawiczna edukacja i kompleksowe podejście do problemu dbania o kondycję psychiczną mieszkańców naszej gminy. Było też okazją do budowania pomostów komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami.

  • 13 listopada beneficjenci, którzy ukończyli warsztaty umiejętności społecznych wspólnie z koordynatorkami projektu i wolontariuszami pojechali do Kielc do galerii handlowej i kina. Wyjazd ten to praktyczna część warsztatów, zaplanowany w ten sposób, aby zdobyte umiejętności zastosować w życiu. Beneficjenci wspólnie obejrzeli film a także wspólnie zjedli posiłek w wybranej przez siebie restauracji. Wyjazd przebiegał w dobrej, sprzyjającej integracji atmosferze.

Zakończono nabór uczestników

Informujemy, że zakończono nabór uczestników na warsztaty umiejętności społecznych.
Do warsztatów przystąpiło 20 uczestników. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach: 20, 21, 27, 28 października 2015r.

Żyjmy lepiej II - regulamin naboru

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW

Żyjmy lepiej II - warsztaty z psychologiem

Zapraszamy na warsztaty z psychologiem!!!

 

Realizatorzy projektu informują, że w miesiącu październiku będzie realizowane kolejne
działanie projektowe. Będą to warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa. Na tych warsztatach będzie można zastanowić się nad sobą, wzmocnić swoje dobre strony a popracować nad słabszymi. Będzie też okazja do uczenia się sposobów , jak przezwyciężać własne ograniczenia i trudności, których dostarcza codzienne życie.

Warsztat liczy 16 godzin dydaktycznych podzielonych na cztery dni szkoleniowe.
Dla zapewnienia optymalnych warunków zajęcia odbywają się w dwóch grupach.
Prowadzone będą przez psychologa a obejmować, m.in. takie zagadnienia jak:
- komunikacja interpersonalna,
- podstawy asertywności,
- radzenie sobie ze stresem
i trudnymi emocjami,
- poznawanie swoich mocnych i słabych stron.

Mieszkańców gminy Jędrzejów zainteresowanych udziałem w warsztatach serdecznie zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 113b w godz. 7.30 - 15.30 (pokój 22) lub telefonicznie pod nr tel 41-386-41-95, gdzie można zapisać się i uzyskać bliższych informacji. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Podczas warsztatów organizatorzy zapewniają:
transport i catering oraz ciepłą atmosferę!!!

 

Żyjmy lepiej II

mpips_zyjmy2_m.jpg

 

Żyjmy lepiej II”
propozycja na problemy

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie realizuje zadania na rzecz osób
z problemami zdrowia psychicznego - przystępuje od kilku już lat do ogólnopolskiego konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. W ubiegłym roku w ramach w/w konkursu Ośrodek zrealizował projekt „Żyjmy lepiej ”, który spotkał się
z bardzo pozytywnym odbiorem wśród jego uczestników. Z przeprowadzonych wśród beneficjentów ankiet wynikało, że jest zapotrzebowanie na takie formy pomocy, jakie oferował projekt. W odpowiedzi na to w bieżącym roku - po raz ósmy- Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował ofertę gminy Jędrzejów na konkurs „Oparcie Społeczne dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi”. Oferta stanowi kontynuację ubiegłorocznego projektu.
W połowie czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszono listę rankingową wnioskodawców. Projekt Gminy Jędrzejów uplasował się na siódmej pozycji spośród 55 wybranych , które wyłoniono w ramach konkursu i którym przyznano dotację.
Projekt naszej gminy nosi tytuł „Żyjmy lepiej II” i będzie realizowany przez jędrzejowski Ośrodek Pomocy w okresie sierpień 2015r. – grudzień 2015r.
W ramach projektu dla mieszkańców miasta i gminy Jędrzejów przewidziano m.in.:
- działania dla osób z problemami zdrowia psychicznego (poradnictwo,atrakcyjne zajęcia warsztatowe z niespodzianką),
- poradnictwo
dla członków rodzin,
- działanie dla pracowników zajmujących się tą problematyką ( szkolenie).
Wszystkie formy pomocowe są bezpłatne.
Pierwszym zaplanowanym działaniem jest otwarcie Punktu Pomocy Kryzysowej, który rozpoczął już swoją działalność. Siedziba Punktu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (pokój na parterze), budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Punkcie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych ( 15.30 – 18.00) dyżuruje psycholog, który bezpłatnie udziela porad, konsultacji i wsparcia mieszkańcom naszej gminy. Ze względów organizacyjnych osoby pragnące skorzystać
z porady w Punkcie proszone są o zgłaszanie się w celu umówienia terminu: telefonicznie (pod numerem 41-386-41-95) lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
( w dni robocze w godzinach pracy 7.30 – 15.30 w pokoju nr 22).


Najbliższe wolne terminy: 19.08.2015r., 26.08.2015r.
02.09.2015r., 09.09.2015r.,16.09.2015r.(z uwagi na to, że sytuacja jest „płynna” uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny j.w. lub osobisty, co do wolnych terminów i godzin.)

Na m-c październik zaplanowano warsztaty z psychologiem – nabór na nie rozpocznie się we wrześniu br.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z porady w Punkcie Pomocy Kryzysowej i/lub udziałem w warsztatach psychologicznych mogą uzyskać informację w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 113b ( I piętro, pokój nr 22) lub telefonicznie 41-386 – 41 -95 w dni robocze w godz. 7.30 -15.30.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa